ถังดักไขมันขนาดใหญ่ Model : GT

 

 ส่วนประกอบของถังไฟเบอร์กลาสดักไขมัน : ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2  ส่วนได้แก่


  1.ส่วนแยกกากและไขมัน 1 (SOLID AND GREASE SEPARATION 1 )

     : ทำหน้าที่ดักขยะ เศษอาหาร ไขมันเบื้องต้น ก่อนระบายผ่านแผ่นกั้นภายในเพื่อแยกไขมันต่อในส่วนที่ 2

  2.ส่วนดักและแยกไขมัน 2( GREASE SEPARATOR CHAMBER 2)
     : ทำหน้าที่แยกไขมันต่อจากส่วนแรก น้ำใสจะไหลล้นออกที่ท่อออก  ส่วนไขมันส่วนเกินจะถูกทำการแยก

       ไขมันให้ลอยขึ้นด้านบนเพื่อรอการกำจัด


  ประสิทธิภาพ      :    บำบัดน้ำเสียให้ค่า BOD. ต่ำกว่า 840 มก.ต่อลิตร  

                                               
  กลุ่มผู้ใช้            :    โรงอาหารของโรงงาน,โรงเรียน,ร้านอาหาร, ภัตตาคาร,โรงพยาบาล                    

                                
  ขนาด                :    7,000 - 35,000 ลิตร
                                
   รุ่น                    :    CLEAR 7 GT - CLEAR 35GT    
            

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 72,649