ถังบำบัดน้ำเสียไร้อากาศ Model AF

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตามธรรมชาติหรือกระบวนการบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ

( Septic and Anaerobic filtration system )

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง ชนิดไม่ใช้อากาศ อาศัยกระบวนการบำบัดน้ำด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ ไม่ใช้พลังงาน อาศัยเพียงขั้นตอนการแยกกากหนักและกรองให้ใสเท่านั้น จึงทำให้ถังรุ่นนี้เป็นที่นิยม  ใช้งานง่าย สะอาด ปลอดภัย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

( Septic and Anaerobic filtration system )

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง ชนิดไม่ใช้อากาศ อาศัยกระบวนการบำบัดน้ำด้วยจุบินทรีย์ตามธรรมชาติ ไม่ใช้พลังงาน อาศัยเพียงขั้นตอนการแยกกากหนักและกรองให้ใสเท่านั้น จึงทำให้ถังรุ่นนี้เป็นที่นิยม  ใช้งานง่าย สะอาด ปลอดภัย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

 ขั้นตอนการทำงานของถังบำบัดชนิดตัวกลางเดียวแบบเติมอากาศ(Single Contact Filter Tank )


แบ่งการทำงานเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

1. ส่วนแยกกากและตกตะกอนขั้นต้น ( PRIMARY SEDIMENTATION CHAMBER ) ทำหน้าที่ในการแยกกากตะกอนหนัก (SOLIDS ) และตะกอนเบา (SCUM )ในขั้นต้นเพื่อลดความสกปรกและความขุ่นของน้ำเสียลง 

    
2. ส่วนบำบัดแบบเติมอากาศ (ANAEROBIC FILTER CHAMBER)เป็นขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการไม่เติมอากาศผ่านชั้นตัวกลางโดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ชนิดไม่ต้องการอากาศ(ANAEROBIC  BACTERIA) ทำการย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจนใสสะอาดโดยผ่านขั้นตอนการทำงานของตัวกรองชีวภาพ


3. ส่วนตกตะกอนจุลินทรีย์ (SECONDARY SEDIMENTATION CHAMBER)ทำหน้าที่แยกน้ำสะอาดและตัวจุลินทรีย์ออกจากกันเพื่อนำจุลินทรีย์ กลับไปใช้งานใหม่ น้ำทิ้งที่ใสได้มาตรฐานสามารถระบายทิ้งลงสู่ลำรางสาธารณะได้ โดยไม่มีกลิ่น 

                                     

ประสิทธิภาพ       :  บำบัดน้ำเสียให้ค่า BOD. ต่ำกว่า 60 มก.ต่อลิตร                    
                                
กลุ่มผู้ใช้            :   อาคารพักอาศัย ,ดอนโดมิเนียม,โรงงาน,โรงแรม ,ห้องน้ำสาธารณะ 
                                                                                                                                 
ขนาด               :    1.0  - 7.5  ลบ.ม.ต่อวัน
                                
รุ่น                   :    CLEAR 1000 AF  -  CLEAR 7500 AF

 


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 67,981