ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ Model CF

ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้อากาศ หรือการเร่งการเกิดตะกอนจุลินทรีย์ด้วยอุปกรณ์เชิงกล ( Aerobic treatment system)

                
เป็นการบำบัดน้ำเสียด้วยการใช้อุปกรณ์เชิงกลเพื่อเติมออกซิเจนลงในระบบเพื่อกระตุ้นการเกิดจุลินทรีย์ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง ( Aerobic bacteria ) ให้ทำการบำบัดน้ำไปพร้อมกับการเติมอากาศจากอุปกรณ์จนน้ำมีความใสและสะอาดสามารถระบายลงแหล่งน้ำได้อย่างปลอดภัย ระบบนี้ถือเป็นระบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีจำนวนการใช้เป็นส่วนใหญ่ของระบบที่มีการใช้อยู่   

 

 

 

ขั้นตอนการทำงานของถังบำบัดชนิดตัวกลางเดียวแบบเติมอากาศ(Single Contact Filter Tank )


แบ่งการทำงานเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

1. ส่วนแยกกากและตกตะกอนขั้นต้น ( PRIMARY SEDIMENTATION CHAMBER ) ทำหน้าที่ในการแยกกากตะกอนหนัก (SOLIDS ) และตะกอนเบา (SCUM )ในขั้นต้นเพื่อลดความสกปรกและความขุ่นของน้ำเสียลง 

    
2. ส่วนบำบัดแบบเติมอากาศ (CONTACT AERATION CHAMBER)เป็นขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศผ่านชั้นตัวกลางโดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ชนิดชอบอากาศ(AEROBIC  BACTERIA) ทำการย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจนใสสะอาดโดยผ่านขั้นตอนการทำงานของตัวกรองชีวภาพ


3. ส่วนตกตะกอนจุลินทรีย์ (SECONDARY SEDIMENTATION CHAMBER)ทำหน้าที่แยกน้ำสะอาดและตัวจุลินทรีย์ออกจากกันเพื่อนำจุลินทรีย์ กลับไปใช้งานใหม่ น้ำทิ้งที่ใสได้มาตรฐานสามารถระบายทิ้งลงสู่ลำรางสาธารณะได้ โดยไม่มีกลิ่น 

                            

ประสิทธิภาพ       :  บำบัดน้ำเสียให้ค่า BOD. ต่ำกว่า 30 มก.ต่อลิตร                    
                                
กลุ่มผู้ใช้            :   อาคารพักอาศัย ,ดอนโดมิเนียม,โรงงาน,โรงแรม ,ห้องน้ำสาธารณะ 
                                                                                                                                 
ขนาด               :    1.0  - 7.5  ลบ.ม.ต่อวัน
                                
รุ่น                   :    CLEAR 1000 CF  -  CLEAR 7500CF

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 74,131