ถังบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก


  • ถังบำบัดน้ำเสีย CLEAR 2000 CF.jpg
    ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้อากาศ หรือการเร่งการเกิดตะกอนจุลินทรีย์ด้วยอุปกรณ์เชิงกล( Aerobic treatment system) เป็นการบำบัดน้ำเสียด้วยการใช้อุปกรณ์เชิงกลเพื่อเติมออกซิเจนลงในระบบเพื่...

  • ถังบำบัดน้ำเสีย CLEAR 1000 AF.jpg
    ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตามธรรมชาติหรือกระบวนการบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ ( Septic and Anaerobic filtration system )ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง ชนิดไม่ใช้อากาศ อาศัยกระบวนการ...
Visitors: 74,131