ถังไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหลี่ยม Model: BFG-S

Product Name FRP Square Storage Tank Model: BFG-S

ถังไฟเบอร์กลาส ทรง สี่เหลี่ยม (BFG-S) ผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Hand Lay Up  โดยได้ใช้มาตรฐานในการออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยมีค่า Safety Factor ไม่ต่ำกว่า 10 เท่า 

 

 

 

 

 

Visitors: 69,200