ถังเก็บตั้งพื้นทรงแอปเปิ้ล Model AT

Product Name: ถังไฟเบอร์กลาสสำหรับ บรรจุน้ำตั้งพื้น ทรงแอปเปิ้ล (AP-Series)

 วัสดุตัวถังไฟเบอร์กลาส : พลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย (FRP)

ความจุถัง(Capacity): 2,500 & 4,000 ลิตร

การเสริมความแข็งแรง:เสริมโครงส้รางใยตาสาน Woven Roving

การทดสอบถัง(QC): Hydrulics Test

ข้อต่อน้ำเข้า-ออก: วัสดุคุณภาพ PVC & POM

 

 

 

Visitors: 67,981