ถังเก็บตั้งพื้นทรงถ้วยแก้ว Model WT

 

Product Name: ถังไฟเบอร์กลาสสำหรับ บรรจุน้ำ ทรงถ้วยแก้ว (WT-Series)

วัสดุตัวถังไฟเบอร์กลาส : พลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย (FRP)

ความจุถัง(Capacity): 1,000 - 10,000 ลิตร

การเสริมความแข็งแรง:เสริมโครงส้รางใยตาสาน Woven Roving & Filamentwinding

การทดสอบถัง(QC): Hydro Test

ข้อต่อน้ำเข้า-ออก: วัสดุคุณภาพ PVC & POM

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 69,200