ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ Model ...SS / ...UG

 

วัสดุตัวถังไฟเบอร์กลาส : พลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย (FRP)

ความจุถัง(Capacity): 10,000-140,000 ลิตร หรือ ตามความต้องการของลูกค้า

ความยาว(Long): 3.20 - 14.50 เมตร 

เส้นผ่านศูนย์กลาง(Diameter): 1.00 - 3.50 เมตร. หรือ ตามความต้องการของลูกค้า

การเสริมความแข็งแรง: กระบวนการ Helical Cross Filament Winding

การทดสอบถัง(QC): Full WaterTest

มาตรฐานการออกแบบถังไฟเบอร์กลาส(Specification for Design in FRP Tank):

                               

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 72,648