ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไร้อากาศ Model SF

 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ

Wastewater Treatment Septic & Filter System

ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น มีประสิทธิภาพการบำบัด BOD น้ำออกจากระบบ 50mg/L ใช้กับอาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีความสกปรกไม่สูงเช่น หอพัก อพาร์ทเม้นท์ อาคารสำนักงานทั่วไป ฯลฯ

ประกอบด้วย ส่วนเกรอะ(Septic) และส่วนกรองไร้อากาศ(Anaerobic) ประสิทธิภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐาน

ชนิดระบบบำบัด(Type): Anaerobic Filter System

ปริมาณน้ำเสีย(Flowrate): BFG CLEAR 7 SF to CLEAR 50 SF  (ตามรุ่นมาตรฐาน)

ออกแบบระบบ(System Design): ออกระบบตามหลักวิศวกรรมโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมประสบการณ์สูง

BOD in : 250 mg/l

BOD out : 50 mg/l

 

 

 

                                    

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 73,556