ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ Model K

 

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ

Wastewater Treatment Septic & Fixed Film Aeration System

ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดกลาง มีประสิทธิภาพการบำบัด BOD น้ำออกจากระบบน้อยกว่า 20mg/l ใช้กับอาคารขนาดกลางที่มีความสกปรกปานกลาง เช่น โรงอาหาร ภัตตาคาร หอพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม สำนักงานทั่วไป

ประกอบด้วย ส่วนเกรอะ (Septic) และส่วนกรองเติมอากาศ (Aerobic) และส่วนตกตะกอน (Sediment)ประสิทธิภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว มีคุณภาพดีผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ชนิดระบบบำบัด(Type): Contact Aeration System

ปริมาณน้ำเสีย(Flowrate): CLEAR 10 K to CLEAR 120 K (ตามรุ่นมาตรฐาน)

(บริษัท ฯ สามารถผลิตและออกแบบได้นอกเหนือจากรุ่นมาตรฐานขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้า)

ออกแบบระบบ(System Design): ออกระบบตามหลักวิศวกรรมโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมประสบการณ์สูง

BOD in : 250 mg/l

BOD out : 20 mg/l

 มีขนาดการบำบัดสำหรับปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ 10,000 - 120,000 ลิตร/วัน

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 71,550