อุปกรณ์เสริม

 อุปกรณ์เสริม

 ถังบำบัดถังบำบัดน้ำเสีย  " CLEAR"จะมีอุปกรณ์ให้ทางลูกค้าครบชุดสำหรับการใช้งานซึ่งประกอบไปด้วย

1.หัวเชื้อจุลินทรีย์ซึ่ง จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในน้ำเสียโดยใช้อินทรีย์วัตถุในน้ำเสียเป็นแหล่งพลังงานในการทำปฏิกิริยาทางชีวเคมีทำให้สารอินทรีย์ในน้ำและตะกอนลดลง รวมถึงกลิ่นเหม็นน้ำเสียยังลดลงด้วย

2.ฝาถังชนิดต่างๆตามวัถตุประสงค์ของการใช้งาน

3.ปั๊มที่ใช้ควบคู่กับถังบำบัดในรุ่นเติมอากาศ CLEAR Model : K , FCA , AS , CP

4.ข้อต่ออ่อน (Flexible Joint ) 

 

 รวมถึงมีวิศวกรผู้ชำนาญแนะนำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำบนดิน ถังเก็บน้ำ อีกด้วย

         

             

 

 

 

Visitors: 74,131