ถังเก็บน้ำประปา CLEAR  • 50 SS.jpg
    วัสดุตัวถังไฟเบอร์กลาส : พลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย (FRP) ความจุถัง(Capacity): 10,000-140,000 ลิตร หรือ ตามความต้องการของลูกค้า ความยาว(Long): 3.20 - 14.50 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง(D...

  • WT.jpg
    Product Name: ถังไฟเบอร์กลาสสำหรับ บรรจุน้ำ ทรงถ้วยแก้ว (WT-Series) วัสดุตัวถังไฟเบอร์กลาส : พลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย (FRP) ความจุถัง(Capacity): 1,000 - 10,000 ลิตร การเสริมความ...

  • ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดใหญ่ P3.jpg
    Product Name: ถังไฟเบอร์กลาสสำหรับ บรรจุน้ำตั้งพื้น ทรงแอปเปิ้ล (AP-Series) วัสดุตัวถังไฟเบอร์กลาส : พลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย (FRP) ความจุถัง(Capacity): 2,500 & 4,000 ลิตร กา...

  • ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดใหญ่ P4.jpg
    Product Name: ถังไฟเบอร์กลาสสำหรับบรรจุน้ำฝั้่งดิน ทรงสี่เหลี่ยม (UG-Series) วัสดุตัวถังไฟเบอร์กลาส : พลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย (FRP) ความจุถัง(Capacity): 1,000-8000 ลิตร การเสริมค...
Visitors: 51,281