ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

 


 • CLEAR 120K.jpg
  ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ Wastewater Treatment Septic & Fixed Film Aeration System ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดกลาง มีประสิทธิภาพการบำบัด BOD น้ำออกจากระบบน้อยกว่า 20mg/l...

 • 25SF.jpg
  ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ Wastewater Treatment Septic & Filter System ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น มีประสิทธิภาพการบำบัด BOD น้ำออกจากระบบ 50mg/L ใช้กับอาคารขนาดเล็กถ...

 • ถังบำบัดน้ำเสีย 80 CP 8K.jpg
  ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ Wastewater TreatmentSeptic & Fixed Film Aeration System ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางมีประสิทธิภาพการบำบัด BOD น้ำออกจากระบบน้อยกว่า 20mg/l ใช...

 • 25 FCA.jpg
  ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเวียนเติมอากาศ Wastewater Treatment Activated Sludge System ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพการบำบัด BOD น้ำออกจากระบบน้อยกว่า 20 mg/L ใช้กับอาคารขนาด...

 • ถังบำบัดน้ำเสีย CLEAR 40 AS.jpg
  ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ Wastewater TreatmentSeptic & Aeration System ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดกลางมีประสิทธิภาพการบำบัด BOD น้ำออกจากระบบน้อยกว่า 20mg/l ใช้กับอาคาร...
Visitors: 74,611